สำนักงานการวิจัยแห่งชาติประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในระหว่างงาน ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”  ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม