สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแหช่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สำนักงานการวิจัยแหช่งชาติ (วช.) ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานฯ ตามวัน และสาถนที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายละเอียดเพิ่มเติม