ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  ประเภททุนความสามารถพิเศษ โดยเริ่มเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://register.kru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

       สอบถามผ่านไลน์


คลิก สอบถามผ่านไลน์