มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการ ” วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่คุณค่าสู่แวดวงวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายละเอียเพิ่มเติม