มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ ” เศรษฐกิจสีเขียวกับพลังงานการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีษะเกษ” ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564  ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ  นักวิจัย  คณาจารย์  และนักศึกษา  ได้มีโอกาสนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sskru.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  095 612 9680  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม