สมาคมผู้ใช้ดิจิทัยไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัยไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021  ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ห้องวายุภักดิ์  รายละเอียดเพิ่มเติม