สปอว ประกาศรับข้อเสนอ (Project brief) เพื่อรับการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมนำวิทยาศาสตร์

สปอว ประกาศรับข้อเสนอ (Project brief) เพื่อรับการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมนำวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถยื่นข้อเสนอเบื้องต้น ตามคู่มือ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นได้ที่

E-mail : krubi_50@hotmail.com

คู่มือprojectbrief65
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเบื้องต้นProjectBrief2565