สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์แถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สกสว.) กำหนดจัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชนถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 โดยงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 -12.30 น. ผ่านระบบ Zoom     รายละเอียดเพิ่มเติม