สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development 2021- social Science  and Interdisciplinary Studies (The 9th ICADA 2020-SSIS) ในหัวข้อหลัก  Stronger Emergence Through  Disruption Challenge and Opportunity ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Program)  รายละเอียดเพิ่มเติม