สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.thaiwest.su.ac.th

เอกสารแนบ