ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แจ้งขอเชิญชวนคณาจารยื นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference : A Better Change in Higher Education for Future Economy ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นรูปแบบออนไลน์  และขายายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า  รายละเอียดเพิ่มเติม