ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยมีกำหนดเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) รายละเอียดเพิ่มเติม