ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563  “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก รายละเอียดเพิ่มเติม