ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ร่วมกับ สาถบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11” ประจำปีการศึกษา 2563  ภายใต้อหัวข้อ  “การเปลี่ยนผ่านสู่วิถ๊ปกติใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  ผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก   รายละเอียดเพิ่มเติม