บพค ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

บพค ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดเชิงลึกเข้าสู่อุตสาหกรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม