สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครโครงการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์หน้าใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังแนบ

** หากนักวิจัยสนใจโครงการให้สอบถามที่ฝ่ายวิจัยของคณะในการส่งรายชื่อเพื่อเข้าอบรม **