บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัยฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัย ในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ