ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7357