ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

📌 ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
📌 ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
📌 สำรวจวันที่ 25-26 ธันวาคม 2563
ความคิดเห็นของท่านคือส่วนหนึ่ง เพื่อเราจะข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ตอบแบบสอบถามได้ที่ 📌 https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=MjAyMDAwMDY=