วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศรัรบทุนข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ