สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ ธนบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ ธนบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 บุคคลที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมในวันดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมดังหนังสือแนบ