ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference “A Better Change in Higher Education for Future Economy”

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference “A Better Change in Higher Education for Future Economy”  ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รายละเอียดเพิ่มเติม