ประกาศโจทย์การวิจัยเพื่อการควบคุมยาสุบที่สำคัญของศุนย์วิจัยและจัดการความรู้

ศุูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสุูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วไป  ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม