ขอเชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์วารสาร ASEAN journal of Open and Distance Learning (AJODL)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศมาเลเซีย  มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยเปิดฮานอย ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยเปิดเทอร์บูก้า ประเทศอินโดนีเซีย  ร่วมกันจักทำวารสาร ASEAN journal of Open and Distance Learning (AJODL) ซึ่งอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI)  รายละเอียดเพิ่มเติม