ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 2 -6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ้นเตอร์  กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม