แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหรือ กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 29 พค 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม