ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤาภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น. เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกมิติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net.aowc-2020/ และสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net.aowc-2020/Registration  รายละเอียเพิ่มเติม