ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563  ณ โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์   รายละเอียดเพิ่มเติม