เลื่อนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเลื่อนการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยฯ ไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบดาของเชื้อไวรัส Covid-19  รายละเอียดเพิ่มเติม