มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมต่อต้านทุจริตทุกประเภท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://ita.kru.ac.th