ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

สำนักงานการวิจัยแห่ชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณประชาชนจีน กำหนดจัด การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง  ความสัมพันธ์การฑูตไทย-จีน 45 ปี การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม