การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วิทยาลัยนนอร์ทเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “วิทยาลัยนนอร์ทเทิร์น” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยนนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก รายละเอียดเพิ่มเติม