สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนโครงการวิจัย”

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรม “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนโครงการวิจัย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธวี ศรีคำมูล  โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ