สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยฯ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อขอรับทุนวิจัย วิทยากรโดย ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ โดยมี ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการโครงการ