ขอเชิญส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับรับมอบเป้นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ” ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฏาคม 25693 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม