ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ” รายละเอียดเพิ่มเติม