ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 เป้นวันที่ 26 มีนาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความมาเสนอในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  รายละเอียดเพิ่มเติม