ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์

สำนักงารการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2- 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102-104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม