ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 4/-8 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 10-12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม