ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางการแพย์

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2562  รายละเอียดเพิ่มเติม