สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมงานประชุมวิชาการ วิจัยรำไพพรรณี

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยรำไพพรรณี” ครั้งที่ 13 และลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี