ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รายละเอียดเพิ่มเติม