ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม