สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มรภ นครราชสีมา

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สุทัศน์ กำมณี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล รับของที่ระลึกในฐานะเครือข่ายร่วมจัดงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธี