บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุตรดิตถ์

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.เสถียรภัคฐ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีชื่อเสียงในการทำวิจัยชุมชนจนเป็นตัวอย่างที่ชื่อว่า อุตรดิตถ์โมเดล 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลากหลายประเด็น อาทิ

– การทำวิจัยร่วมกับชุมชน
– การบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับคณะ
– ฐานข้อมูลงานวิจัย
– งานวารสาร
– การบริหารโครงการ
– แนวทางการบริหารจัดการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขอขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นและจะได้นำความรู้ที่แลกเปลี่ยนมาพัฒนางานต่อไป