สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) จำนวน 22 กลุ่มเรื่อง ดังเอกสารแนบ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดเอกสารแนบ