สถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัย ลงพื้นที่ส่งคืนงานวิจัยและลงนามความร่วมมือ

วันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานำคณะทำงานและนักวิจัยลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถ่ายทอดและส่งมอบงานวิจัยที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายธวัช ชมมิ่ง ปลัดเทศตำบลท่าขนุนและคณะ พร้อมชาวบ้านตำบลท่าขนุน ตัวแทนจากเทศบาลตำบลปิล็อคให้การต้อนรับและร่วมประชุม นอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและเทศบาลตำบลท่าขนุน เพื่อต่อยอดและพัฒนาชุมชนด้วยงานวิจัยร่วมกันต่อไป