ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)
ระหว่าง วันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  หน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน ผลการพิจารณา
1 นางสาวอรณิชา  คงวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
2 นางสาวนัสทยา  ชุ่มบุญชู มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
3 นางจิราภรณ์   บัวพวง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
4 นางสาวชนกนันท์  นราแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

  1. ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-สกุล ของตนเองให้ถูกต้อง
  2. เข้าสู่ระบบ โดยคลิก <<ที่นี่>> เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หรือยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
  3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมโปรดดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดของโครงการตามไฟล์แนบด้านล่าง

3.1 กำหนดการฝึกอบรม

3.2 คู่มือการฝึกอบรม

4. จัดเตรียมและนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเพื่อประกอบการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

แนะนำที่พัก

  1. รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา (สถานที่จัดโครงการ)

เบอร์ติดต่อ : 086-3134273        เว็บไซต์ : http://www.royalriverkwairesort.com/

ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช้า

  1. โรงแรมศิลาลัย ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (อยู่ห่างจากสถานที่จัดโครงการ 5.9 กม.)
  2. โรงแรมราชศุภมิตร (R.S. Hotel) (อยู่ห่างจากสถานที่จัดโครงการ 5.5 กม.)
  3. โรงแรม The28thHotel ตรงข้ามห้างโรบินสัน กาญจนบุรี (อยู่ห่างจากสถานที่จัดโครงการ 13 กม.)