ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมาวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยสถาบันบัณฑิตัฒนบรหารศาสตร์ โดยศูนย์การศึกษาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยเพื่อจขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  รายละเอียดเพิ่มเติม