ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference Growth Mindset

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindest, Innovative, and Integrated Work-Ready Education ”  ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รายละเอียดเพิ่มเติม